devintinis


devintinis
Deviñtinis sm. (1) Lp, Devintìnis (2) OG177, Š žr. Devintinės: Jau Deviñtinis, o da linai nesėti Ėr. Devintinio rytą visoms karvėms uždėdavo ant ragų vainikus NS449. ^ Tai tau, šunie, Devintinis! (sakoma nustebus) Pnd. Še tau, vilke, Devintìnis, šit atėjo neketinęs! Vb. Kad jį Deviñtinis! Grž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • devintinis — deviñtinis, ė adj. (1) J, Kt, devintìnis (2) 1. kuris išeina devintą valandą, devyninis: Jei pavėluosu į septintinį, važiuosu su devintiniù [traukiniu] Vvr. Deviñtine [mašina] išvažiavo Gs. 2. kuris tam tikro mato: Mūs pirkelė yr patogi, su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atadevintinis — 1 atãdevintinis sm. (1) bažn. pirmasis ketvirtadienis po Devintinių: Atãdevintiny bažnyčion bobos žoles neša, kad pašvęstų Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atadevintinis — 2 atãdevintinis, ė adj. (1) švęstas atadevintyje: Atãdevintiniais žolynais rūko trobas nuo griausmo Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ketinti — ketìnti ( yti), ina (kẽta), ìno intr. K, NdŽ, BŽ470; B 1. norėti, manyti, rengtis ką daryti:. Aš ketinù ateiti pas tave J. Ketinam kada parvažiuot viešėtų J.Jabl. Ketìnome jums talkon važiuoti Sr. Ketinau eiti į miestą Vvr. Juozas rytoj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šeštinis — 2 šeštìnis, ė adj. (2) NdŽ, DŽ1, DūnŽ, Ldv važiuojantis šeštą valandą: Ta (tai) su mašina parvažiavot, su šeštinè? Plng. Du traukiniai: šeštìnis i devintinis Ad. Paliko jis namieje pačią vakarinio šeštinio traukinio sutikti VŽ1905,29 …   Dictionary of the Lithuanian Language